2018-kullen

IC S*Eurovisions September Golden Rose har fått kattungar med SC S*DanDaras Ossian. Kullen är född den 14 juni 2018. Temat är 2018 och alla är blå bicolourer. Det blev en flicka; S*Eurovisions La Forza [Estland 2018] samt två gossar S*Eurovisions Toy [Israel 2018] och S*Eurovisions Fuego [Cypern 2018]

S*Eurovisions La Forza, 4 veckor.

S*Eurovisions Toy, 4 veckor.

S*Eurovisions Fuego, 3 veckor.

S*Eurovisions Fuego 3 veckor gammal

2018-kullens föräldrar

IC S*Eurovisions September Golden Rose och SC S*DanDaras Ossian

Rose med kattungar 1 vecka

Mor och dotter

Rose med sina nyfödda bebisar

---

[Kattungar]